fb

Nacházíte se: Úvodní stránka Pomoc a léčba Substituční léčba

Zadejte dotaz

Prohledejte jiľ zodpovězené

Nevíte, jak se zeptat

Substituční léčba

Substituční léčba

 

Substituce („nahrazení") je způsob léčby, kdy je užívání původní drogy nahrazeno lékařsky předepsaným užíváním látky s podobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími riziky (např. užívání heroinu je nahrazeno užíváním metadonu) nebo může jít o substituci škodlivého způsobu aplikace drogy za méně škodlivý (např. cigarety jsou nahrazeny nikotinovými náplastmi), případně je to kombinace obou způsobů (např. injekční užívání heroinu je nahrazeno užíváním metadonu, který je podáván jako nápoj). Cílem substituce je eliminování užívání určité, především ilegální, drogy a/nebo eliminace škodlivé formy podávání drogy, která je provázena výraznými zdravotními riziky (injekční užívání). Doba jejího trvání může být velmi různá. Je to od několika týdnů, měsíců či let, kdy je léčba zaměřena na časově ohraničený přechod mezi užíváním drog a abstinencí u uživatelů drog, v průběhu substituční léčby dochází ke stabilizaci zdravotního stavu, sociální situace klienta a klient postupně snižuje dávky substituční látky až k úplnému vysazení. Doba substituční léčby závisí na individuální situaci klienta a stanoví se na základě podmínek zařízení, ve kterém substituční léčba probíhá. Někdy, zvláště v případě uživatelů drog s velmi dlouhou dobou užívání drog, kdy se nepředpokládá taková změna životního stylu a motivace k abstinenci, může být substituce časově neomezená.
Substituční léčba má být provázena psychoterapií, sociálním poradenstvím, což napomáhá klientovi se postupně zapojit do běžného života, řešit své osobní problémy, sociální situaci.

Substituční léčba pomáhá snížit náklady na léčbu zdravotních potíží, ke kterým by další užívání drog u klienta vedlo, k eliminaci kriminálních činů spojených se získáváním peněz na drogy, k eliminaci přenosu infekčních onemocnění prostřednictvím rizikového způsobu aplikace drog... Stabilizovaný klient má možnost si najít zaměstnání a v rámci svých možností a podmínek léčby normálně fungovat ve společnosti. Je nutné si uvědomit, že substituční léčba není v konečném důsledku nijak velká výhra, omezení dané každodenním docházením (či docházení několikrát týdně) si pro dávku substituční látky. Nesvoboda, která z tohoto vyplývá, ovlivňuje pochopitelně klientův život a postupem času to pro klienta může přestat být původně vytoužené řešení jeho situace.
Substituční léčba neznamená v principu podporování užívání drog ve společnosti, je jednou z možností jak zajistit bezpečnější alternativu pro klienta i pro společnost.

V České republice existují specializovaná substituční centra, kde probíhá metadonová substituční léčba. Základními podmínkami pro vstup do metadonového programu bývají plnoletost, několik prokazatelných, neúspěšných pokusů o léčbu vedoucí k abstinenci a další podmínky stanovené konkrétními zařízeními.
Dále je možné ve spolupráci s lékařem zahájit substituci buprenorfinem (Subutex či nově Suboxone). Lékař ve spolupráci s klientem stanoví dávkování a postup léčby, klient si léčbu Subutexem platí (lék nehradí zdravotní pojišťovny, i když nyní by za dodržení speciálních podmínek měli mít pacienti nárok na částečné proplacení při léčbě lékem Suboxone). Subutex či Suboxone může předepsat lékař bez ohledu na specializaci, nejlepší je ovšem vyhledat psychiatra se specializací na návykové choroby. Více informací o přípravcích Subutex a Suboxone najdete pod rubrikou Opiáty na tomto webu.

 

Kontakty


Zařízení SANANIM z.ú.
Specializované ambulantní služby CADAS (Centrum ambulantní detoxifikace a substituce)

http://www.sananim.cz/specializovane-ambulantni-sluzby-cadas.html

 

Ostatní zařízení
Vyhledání podle regionu a typu zařízení v rubrice Mapa pomoci na stránce Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti
http://www.drogy-info.cz/index.php/map/

 

Doporučená literatura:

Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup. Praha, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 2003.
(ke stažení na http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/monografie/drogy_a_drogove_zavislosti_k_kalina_a_kol_dil_1_dil_2)
Kalina, K.: Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha, Filia Nova, 2001.
(ke stažení na http://www.drogy-info.cz/index.php/info/glosar_pojmu/0_mezioborovy_glosar_pojmu)
Verster, A., Bunning, E.: Buprenorfin - rozbor kritických otázek. Praha, Úřad vlády 2008.
(ke stažení na http://www.drogy-info.cz/index.php/pomoc_a_podpora/substitucni_lecba/buprenorfin_rozbor_kritickych_otazek)
Preston, A.: Drogy na předpis II. Vše o metadonu. Olomouc, Votobia, 1999.
Kolektiv autorů: Drogy na předpis I. Lékařská preskripce narkotik. Olomouc, Votobia 1998.
Tyler, A.: Drogy v ulicích. Praha, Ivo Železný 2000.
Zábranský, T.: Racionální protidrogová politika. Olomouc, Votobia 1997.

 

Zajímavé odkazy:


Drogový informační server SANANIM z.ú.
http://www.drogy.net/


Centrum adiktologie (rubrika Léčba)
http://www.adiktologie.cz/articles/cz/72/Lecba-a-nasledna-pece.html


Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (rubrika o substituční léčbě)
http://www.drogy-info.cz/index.php/pomoc_a_podpora/substitucni_lecba


Bulletin Zaostřeno na drogy zaměřený na substituční léčbu
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy/2003_zaostreno_na_drogy/zaostreno_na_drogy_2003_02_cislo_2_2003

Substituční léčba - informace na internetu
http://www.substitucni-lecba.cz

 


Autor textu: Bára Orlíková

 

 

Veškeré materiály a texty na stránkách této poradny včetně zodpovězených dotazů jsou majetkem SANANIM z.u..
Jejich kopírování a jakékoli další využití je možné výhradně se souhlasem SANANIM z.u..
Creative Commons Licence Creative Commons Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko