fb

Nacházíte se: Úvodní stránka Pomoc a léčba Detoxifikace

Zadejte dotaz

Prohledejte jiľ zodpovězené

Nevíte, jak se zeptat

Detoxifikace

Detoxikace, detoxifikace, „detox"

 

Smyslem detoxikace je zbavit organismus škodlivé látky. Zbavení se, vyčištění se, od návykové látky se může dít buď bez použití léků nebo za farmakologické podpory zaměřené na překonání abstinenčních příznaků.

Detoxikace má klienta připravit na další léčbu, kam nastoupí po absolvování „detoxu".
Jiným důvodem detoxikace může být případ, kdy klient je pod vlivem drog nebezpečný svému okolí z důvodu psychotických stavů nebo pokud je vážně nemocný a pro další léčbu onemocnění je nutná abstinence od návykových látek.

Detoxifikace je přímo léčebná metoda, jejímž smyslem je zastavit užívání drogy u klienta a při níž jsou minimalizovány symptomy odvykacího syndromu a riziko poškození. Vhodné zařízení, ve kterém se tato procedura provádí, je obvykle nazýváno detoxifikační centrum nebo detoxifikační jednotka. Tradiční detoxifikace se prováděla a v současnosti stále provádí ve speciálním lékařském zařízení, v nemocnici nebo v psychiatrické léčebně. Klient je přijatý na „detox" ještě intoxikovaný nebo s počínajícími abstinenčními příznaky. Pokud se používá medikace, předepisuje se obvykle látka, která má podobné účinky a je podobného charakteru jako droga, kterou dotyčný užíval. Například při předchozím užívání heroinu se používají obvykle substituční látky metadon či buprenorfin (Subutex), někdy jiné tlumivé látky (benzodiazepiny). Dávkování je určeno tak, aby byly ulehčeny odvykací příznaky, ale aby nedošlo k intoxikaci jako na droze a postupně se snižuje. Na rozdíl od podávání substituční látky v rámci substituční léčby, kde je pacientovi látka podávaná dlouhodobě, při detoxifikaci jde o poměrně rychlé snížení a vysazení léku. Informace o substitučních preparátech a dalších léčivech a také o substituční léčbě najdete v dalších informačních textech na naší stránce.

Pobyt na detoxifikační jednotce se ukončuje až několik dní po té, co odezněly abstinenční příznaky a léky jsou vysazené. Pokud je klient propuštěn dřív, detoxikace není dokončena, hrozí výrazné riziko relapsu (situaci, kdy si po nějaké době abstinence dotyčný opět vezme drogu) a je tu nebezpečí, že když si klient vezme dávku, na kterou byl před „detoxem" zvyklý, může se předávkovat. V současnosti již není přímo pobyt na detoxifikační jednotce jedinou variantou „detoxu", je možné volit i alternativu ambulantní, „domácí" detoxifikace, která probíhá v domácím prostředí a klient dochází za lékařem ambulantně.
Detoxifikace trvá zpravidla od několika dní do cca 14 dnů, závisí to na typu užívané látky, zdravotním stavu klienta a dalších faktorech. Detoxifikace by měla být provázena psychoterapeutickou péčí, která je zaměřena na podporu a motivaci k další léčbě, pokud je pokračování v léčbě důvodem, proč byl klient na „detox" přijat.
Je nutné si uvědomit, že zbavení se odvykacího syndromu není v žádném případě možné považovat za dokončení, výsledek léčby. Detoxifikace je jen počátek léčebného procesu. Závažnějším důsledkem dlouhodobého užívání drog je jednoznačně psychická závislost, jejíž symptomy v určitých zátěžových situacích mohou klienta provázet ještě řadu měsíců i let. Na rozdíl od fyzické závislosti, jejíchž příznaků se definitivně zbaví po několika dnech či týdnech.
Následná léčba je pak zaměřena především na to, aby byl klient samostatně schopen obstát v podmínkách běžného života bez drogy a zvládal rizikové situace, které by ho mohly vést zpět k užívání drog. Informace o léčbě naleznete v dalších informačních textech na této stránce.

 

Doporučená literatura:

Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup. Praha, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 2003. ¨
(ke stažení na http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/monografie/drogy_a_drogove_zavislosti_k_kalina_a_kol_dil_1_dil_2)
Kalina, K.: Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha, Filia Nova, 2001.
(ke stažení na http://www.drogy-info.cz/index.php/info/glosar_pojmu/0_mezioborovy_glosar_pojmu)
Nešpor, K., Mullerová, M.: Jak přestat brát (drogy). Svépomocná příručka. Praha, Sportpropag 1999.
(ke stažení na http://www.drnespor.eu/shd06w2.pdf)
Kolektiv autorů: Drogy - otázky a odpovědi. Praha, Portál 2007.

 

Zajímavé odkazy:


Drogový informační server SANANIM z.ú.
http://www.drogy.net/


Centrum adiktologie (rubriky Léčba a Drogy, mýty, stereotypy)
http://www.adiktologie.cz/articles/cz/72/Lecba-a-nasledna-pece.html

http://www.adiktologie.cz/articles/cz/69/Drogy-myty-a-stereotypy.html


Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (rubrika o léčbě)
http://www.drogy-info.cz/index.php/pomoc_a_podpora/lecba

 

Kontakty


Zařízení SANANIM z.ú.
Specializované ambulantní služby CADAS (Centrum ambulantní detoxifikace a substituce)

http://www.sananim.cz/specializovane-ambulantni-sluzby-cadas.html

 

Ostatní zařízení
Vyhledání podle regionu a typu zařízení v rubrice Mapa pomoci na stránce Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti
http://www.drogy-info.cz/index.php/map/

 

Autor textu: Bára Orlíková

Veškeré materiály a texty na stránkách této poradny včetně zodpovězených dotazů jsou majetkem SANANIM z.u..
Jejich kopírování a jakékoli další využití je možné výhradně se souhlasem SANANIM z.u..
Creative Commons Licence Creative Commons Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko