fb

Nacházíte se: Úvodní stránka Konopné drogy úvod

Zadejte dotaz

Prohledejte jiľ zodpovězené

Nevíte, jak se zeptat

Konopné drogy - marihuana, hašiš

Složení, vlastnosti

 

Účinné látky konopí - cannabinoidy patří mezi látky s halucinogenním účinkem. Jsou obsažené v rostlinách konopí (druh Cannabis), uváděny bývají 3 druhy: Cannabis sativa (Linné), Cannabis ruderalis (Janischewsky) a Cannabis indica (Lamarck). Domovem konopí jsou Himaláje, velmi rozšířené je především v Indii, ale roste i v mírném pásu. Často je pěstována i u nás. Jedná se o jednoletou dvoudomou rostlinu (samčí a samičí jedinci), maximální vzrůst je kolem 2 metrů. Samičí rostliny bývají mohutnější, z hlediska obsahu psychotropních látek významnější. Semena slouží ke krmení ptactva, rostlina je průmyslová surovina.

Konopí obsahuje mnoho účinných látek, z našeho hlediska je nejzajímavější delta-9-tetrahydrokanabinol (THC), který je nositelem halucinogenních účinků. Ostatní cannabinoidní látky mají některé účinky také omamné, jiné mají sedativní, některé i antibakteriální. Účinné látky jsou obsaženy nejvíce v pryskyřici, která je produkována žlázkami na listech a v samičích květenstvích jako ochrana proti slunečnímu záření.

Droga se nejčastěji užívá kouřením, méně často požitím. Při kouření efekt nastupuje poměrně rychle (řádově v minutách) a také poměrně rychle odeznívá (cca do 3 hodin). Při požití je vstřebání velmi pomalé, nepravidené, z hlediska průběhu bývá intoxikace daleko závažnější (Důvodem je pozdní nástup účinku, proto i těžší odhad dávky než při kouření a délka intoxikace). Efekt nastupuje po delší době (první příznaky se objeví asi za 30 minut) a pomalu stoupá (vrcholu dosahuje po 1-5 hodinách), je proto větší pravděpodobnost předávkování, které s sebou sice nenese riziko úmrtí. Můľž však vést k nepříjemně dlouhé intoxikaci s předem neodhadnutelným průběhem. Pro přípravu drogy k požití je důležité vědět, že účinná látka je rozpustná v tucích nebo v alkoholu.

Aplikace Dávka První příznaky Vrchol intoxikace Trvání účinku
Kouření 15-20mg 5-15 minut Do 30 minut 3 hodiny
Požití 30-40 mg 30 minut Po 1-5 hodinách 6 hodin


Dobrá rozpustnost v tucích je důležitá i z jiného hlediska. Účinné látky se při dlouhodobém užívání v tuku ukládají a kumulují, vytváří se tzv. depo, ze kterého se pomalu uvolňují a jsou prokazatelné v moči ještě mnoho dní po intoxikaci. Poločas biotransformace THC je 15 - 35 hodin, 3/4 látky se vyloučí během 3 dnů, většina stolicí. Možnost detekce z moči po jednorázovém užití je řádově ve dnech, v případě chronického užívání až 1 měsíc, vyjímečně i déle. Z krve lze užití konopných drog zjistit do 14 dnů, při občasném užití se testy negativizují během týdne až 10ti dnů.

Účinky

Efekt cannabinoidů probíhá v několika fázích. Mezi počáteční symptomy patří sevřenost a úzkost. Druhá fáze s sebou nese pocity euforie a blaženosti, častý je bezdůvodný, neutišitelný smích. Někdy se prohlubují pocity z iniciační (počáteční) fáze a celá intoxikace má pak spíše úzkostný ráz. Někteří uživatelé popisují nepříjemné obsedantní (vtíravé) myšlenky. Celá intoxikace pak může vyústit ve stav přetrvávající úzkosti. Při odeznění účinku se dostavuje často zmatenost, únava a otupělost.

Ve všech fázích pak dochází k porušení kontaktu s realitou. Mění se vnímání času, zostřují se smyslové vjemy, dochází k poruše krátkodobé paměti. To může vést k atypickému chování, a i když probíhají intoxikace většinou klidně, mohou se vyskytnout panické ataky s agresivním chováním. Dlouhodobé užívání cannabinoidů vede k charakteristickým změnám. Uživatelé se vyznačují typickou pomalostí, hloubavým se zabýváním detaily a poruchami krátkodobé paměti. Nekonstantně se při intoxikaci cannabinoidy vyskytují halucinace. Afrodiziakální účinky, často cannabinoidům připisované, jsou spíše mýtem. U mužů dochází ke zvýšení sexuálního apetitu, schopnost erekce se však nezvyšuje, spíše naopak. U žen pak dochází ke zvýšení sexuálního apetitu, schopnost jej ukojit však bývá menší.

Cannabinoidy bývají často označovány jako iniciační drogy s tím, že jejich užívání po čase uživateli nestačí a přechází na drogy s razantnějąím efektem. Zkušenosti však ukazují, že nejčastějąí "iniciační" drogou je u nás alkohol, ale z důvodu obecné akceptace jeho nadužívání často uniká pozornosti a jako první drogová zkušenost je pak identifikováno užití marihuany. To samozřejmě neznamená, že užívání cannabinoidů je z hlediska drogové závislosti bez rizika. Je nepopiratelné, že se jedná o ilegální drogu a při jejím získávání se uživatel často dostává do kontaktu s jinými nelegálními drogami. Nezanedbatelnou roli hraje fakt, že vzhledem k posunu hranice prvního kontaktu s drogou do nižších věkových kategorií užívají cannabinoidy často osoby dosud duševně nezralé, což je samozřejmě zatíženo výrazně vyšší mírou rizika.

Léčebné využití cannabinoidů bylo v minulosti rozsáhlé. Preparáty z konopí se užívaly jako léky na spaní, proti zvracení, při tetanu, při častých bolestech hlavy, dně, revmatismu a při otravě strychninem. Některé látky z konopí mají účinky antibakteriální. Dnes se cannabinoidy experimentálně užívají jako prostředek proti zvracení při chemoterapii, zkoumají se účinky při Parkinsonově chorobě.

Literatura

Furst, T. P.: Halucinogeny a kultura. DharmaGaia a Maťa, Praha 1996; Grof, S.: Dobrodružství sebeobjevování. Gema, Praha 1993; Grof, S.: Holotropní vědomí. Gema, Praha 1993; Grof, S.: Za hranice mozku. Gema, Praha 1992; Riedl, O. - Vondráček, V.: Praktická toxikologie. Avicenum, Praha 1971; Vondráček, V.: Farmakologie duše. Praha 1935; Vondráček, V.-Holub, F.: Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Columbus, Praha 1993; Wenke, W. a kol.: Farmakologie. Avicenum, Praha 1990; Stafford P.: Encyklopedie psychedelických látek. Volvox Globator, Praha 1997; Schultes R. E. a Hofman A.: Rostliny bohů. Volvox Globator a Ma»a, Praha 1998;

 

Autor textu: MUDr. Jakub Minařík

 

Veškeré materiály a texty na stránkách této poradny včetně zodpovězených dotazů jsou majetkem SANANIM z.u..
Jejich kopírování a jakékoli další využití je možné výhradně se souhlasem SANANIM z.u..
Creative Commons Licence Creative Commons Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko