fb

Nacházíte se: Úvodní stránka O poradně Prohledat odpovědi Dotaz

Zadejte dotaz

Prohledejte jiľ zodpovězené

Nevíte, jak se zeptat

Dotaz

Lucie1

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak dlouho je možné v laboratoři zjistit přítomnost kokainu ve vlasech při odebrání vzorku téměř u kořenu vlasů a délce vlasů pod ramena. Je to možné zjistit i několik let zpětně? Děkuji za odpověď

Odpověděl: Amrit Sen

Lucie, zdravím Vás,

 

díky za důvěru. Odpusťte, že na Váš dotaz možná nedokážu uspokojivě odpovědět, záležet může na mnoho okolnostech.

 

Jisté je, že se běžně podobné testy neprovádí, přednost mají krev, moč, sliny, zřídka pot. Faktem je, že drogy, pokud je testovaný užívá intenzivně a dlouho, mohou ve vlasech "vydržet" i roky. Naopak po jednorázovém užití, nebo v případě period s dlouhodobou amplitudou, tedy s dlouhými přestávkami v užívání, nemusí laboratorní test drogy ve vlasech zachytit vůbec.

 

Testy z vlasů se dělají především v souvislosti s vyšetřováním zločinů a provádí je pouze navýsost specializovaná zařízení s špičkově vybavenými laboratořemi a odborníky.

Mezi takové patří například Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lékařství v Praze a cena takového testu se může vyšplhat řádově až na tisíce korun. 

 

Smím se zeptat, proč se vlastně ptáte a z čeho usuzujete, že by mělo jít o kokain? 

 

Přítomnost drog se většinou, v závislosti na druhu testu, ale zejména na frekvenci užívání, množství a kvalitě drogy, také na metabolismu každého testovaného, detekuje zhruba v těchto časových úsecích:

 

Kokain 
- detekce z moči do 12 - 24 hodin
- detekce z krve do 24 hodin, v závislosti na intenzitě předchozího užívání
- detekce ze slin je obdobná, jako z krve

 

Extáze (MDMA)
- detekce z moči max 14 dní, při občasném užívání se testy negativizují cca do týdne
- detekce z krve 1 - 3 dny


Pervitin
- detekce z moči 3 - 21 dní, v závislosti na intenzitě předchozího užívání, při občasném užívání se testy negativizují cca do týdne
- detekce z krve 1 - 3 dny
- detekce ze slin 1 - 3 dny

 

Heroin a další opiáty
- detekce z moči 2 - 3 dny
- detekce z krve 1 - 2 dny, v závislosti na intenzitě předchozího užívání. Některé opioidy, např. Metadon, mohou být detekovány až 6 dní od užití
- detekce ze slin, obdobná, jako z krve


Benzodiazepiny
-detekce benzodiazepinů se odvíjí od vylučovacího poločasu jednotlivých léků, u krátce působících lze látku detekovat po několika dnech.
Dlouhodobě působící Diazepam a některé další benzodiazepiny jsou detekovatelné z moči až 3 týdny, vzácně déle.
-detekce ze slin je obdobná, jako z krve, tedy ve výrazně kratším časovém horizontu.

 

Marihuana (THC)
- detekce z moči 1 - 30 dní, výjimečně déle, v závislosti na intenzitě předchozího užívání, při občasném užívání se testy negativizují cca do 14 dní
- detekce z krve do 14 dní, při občasném užívání se testy negativizují cca do 10 dní
- detekce ze slin do 14 dní, obdobně, jako z krve

LSD, psylocybin, psylocin a další halucinogeny
- detekce z moči 1 - 3 dny, při intenzivnějším užívání až 5 dní od posledního užití
- detekce z krve 1 den
- detekce ze slin je obdobná, jako z krve, ale velmi obtížná

 

Kontakty:

 

Ústav soudního lékařství a toxikologie 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,

pracoviště toxikologie:

 

Ústřední toxikologická laboratoř

Ke Karlovu 2 (areál Dětské kliniky, 1.patro, budova A2)

128 08 Praha 2

Telefon: +420 224 911 267

              +420 224 967 188

Web: https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/ustav-soudniho-lekarstvi-a-toxikologie-toxikologie/

 

Pokyny pro zájemce o laboratorní vyšetření:

https://www.vfn.cz/wp-content/uploads/2020/01/USLTOX-pokyny.pdf

 

Toxikologické informační středisko

TIS non stop linky: +420 224 919 293

                               +420 224 915 402

Web: https://www.tis-cz.cz/

 

Toxikologická laboratorní služba

(24 hod nepřetržitě pro vitální indikace akutních intoxikací)

Telefon: +420 224 911 267

Web: http://soudni.lf1.cuni.cz/ustav-soudniho-lekarstvi-a-toxikologie-1-lf-uk-a-vfn

 

Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN

Studničkova 4

128 21 Praha

Telefon: +420 224 968 615

              +420 224 968 614

Web: https://soudni.lf1.cuni.cz/

 

Toxikologická laboratoř, Vojenský ústav soudního lékařství VÚSL

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200      

169 02 Praha 6

Telefon: +420 973 208 333                  

E-mail: info@uvn.cz

Web: https://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=4590&Itemid=2048&lang=cs

 

Stačí takto?

 

Přeji Vám vše dobré, Amrit Sen.

 

 

Zpět

Veškeré materiály a texty na stránkách této poradny včetně zodpovězených dotazů jsou majetkem SANANIM z.u..
Jejich kopírování a jakékoli další využití je možné výhradně se souhlasem SANANIM z.u..
Licence Creative Commons Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko